Informatie voor de Financieel Expert

Als Financieel Expert ben je van onschatbare waarde voor KWF. Jouw ervaring helpt de penningmeesters van andere Samenlopen om een mooi evenement te organiseren. 

De rol van Financieel Expert

Een Financieel Expert is een vrijwilliger met ervaring met Samenloop op financieel vlak. Als Financieel Expert begeleid je de Penningmeester van een of meer Samenloop-commissies. Je stuurt proactief op het voeren van een correcte en transparante financiële administratie die voldoet aan de randvoorwaarden van KWF. Via jouw account in eBoekhouden kun je meekijken in de administratie van de Penningmeesters die jij begeleidt. Zo kun je hun vragen helder beantwoorden.

Contact tussen Penningmeester en Financieel Expert

Als Financieel Expert neem je regelmatig contact op met de Penningmeester. Deze wordt geïnformeerd en geïnstrueerd door KWF, maar kan vragen hebben over de onderstaande onderwerpen. Daarnaast kun je samen een begroting opstellen.

Eerste stappen

 • Bankrekening
 • Bereikbaarheid voor financiële vragen
 • Algemene informatie over Samenloop
 • De functie en taken van de Penningmeester  
 • Actieplatform
 • Registratietool
 • eBoekhouden
 • Jaarafrekening
 • Mogelijkheid voorschot
 • Mogelijkheid samenwerking met inloophuis (20%)
 • Lokaal besteden (40%)

Begroting

 • Er kan een begroting worden opgesteld aan de hand van de 3 voorbeelden, maar dit stelt KWF niet meer verplicht.
 • Verhouding deelnemers, actieopbrengsten, sponsoring, kostenpercentage van max 10% (streven).

Voortgang monitoren

 • Voortgang m.b.t deelnemersregistratie, actieplatform en fondsenwervende activiteiten georganiseerd door commissie
 • De financiële voortgang bespreken met de begroting als leidraad. Hoe is de balans tussen de kosten en sponsoring?
 • Tips en tricks met elkaar delen; sponsoring, catering financiën, cashless
 • Attenderen op de beveiliging van de geldtelruimte
 • Het belang van het vier-ogen principe bespreken
 • Anticiperen op het afstorten direct na het evenement
 • Attenderen op het gebruikmaken van een telmachine

Voorbereiding op het evenement 

 • Verwerking van opbrengsten ter plaatse
 • Voordelen telmachine
 • Toepassen van het vier-ogen principe, rooster voldoende geldtellers in
 • Beveiliging geldtelruimte
 • Chequemoment, nettobedrag incl. btw, white board marker
 • Afdracht bij Rabobank en beveiliging geldtransport

 

Contact tussen Financieel Expert en KWF

KWF houdt je regelmatig, en op verschillende manieren op de hoogte.

Telefonisch overleg

KWF organiseert regelmatig telefonische overleggen om kennis en ervaringen te delen. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging per mail. Bekijk alvast de data of meld je direct aan.

Regio overleg

Via de mailgroep en appgroep ontvang je informatie vanuit jouw KWF regio-team. Daarnaast is er elke twee maanden een meeting met het regioteam om de voortgang van de Samenlopen in de regio te bespreken.

Landelijke inspiratiedagen

Voor expert vrijwilligers wordt er jaarlijks een landelijke inspiratiedag georganiseerd met wisselende thema’s en mogelijkheid tot netwerken en het delen van ervaring. 

Vrijwilligersovereenkomst en VOG

Je ontvangt van KWF een overeenkomst. Hierin staan de afspraken rondom het vrijwilligerswerk genoteerd. Ook wordt de Verklaring Omtrent Gedrag opgevraagd en verzonden aan jou als vrijwilliger. 

Bedrijfskleding

Je ontvangt rode KWF bedrijfskleding; een jack en een polo. We willen graag dat je die draagt tijdens een evenement of trainingsdag met andere vrijwilligers.

Direct contact

Contact tussen jou en KWF loopt via de Relatiemanager of het Servicepunt (samenloop@kwf.nl). 

Lees in deze rubriek ook alle informatie voor de Penningmeester, zodat je precies op de hoogte bent van de taken.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)