Handleiding website lokale Samenloop-pagina

Over de website samenloopvoorhoop.nl

Elke Samenloop krijgt een eigen lokale Samenlop-pagina op de algemene website samenloopvoorhoop.nl. We leveren deze op met standaardtekst en -beeld. Een deel van de teksten en beelden kun je zelf aanpassen. Deze handleiding laat je zien hoe.

De website van Samenloop is zó ingericht dat geïnteresseerden, deelnemers, survivors en vrijwilligers snel de informatie vinden die ze zoeken. Daarnaast kunnen ze zich eenvoudig aanmelden bij de Samenloop van hun keuze. Iedere deelnemer of vrijwilliger kan zich online aanmelden via de website.

Inloggen

Je hebt je inloggegevens ontvangen van het Servicepunt.

1) ga naar www.samenloopvoorhoop.nl/umbraco

2) Wij adviseren om je wachtwoord direct te veranderen (als je je wachtwoord bent vergeten, stuur dan een e-mail naar samenloopvoorhoop@kwf.nl)

Een pagina publiceren en depubliceren

Als je de eerste keer inlogt en je klikt op het icoontje klapt het menu uit en zie je dat de landingspagina is opgebouwd met vaste onderwerpen. Als een onderdeel zwart is, is het gepubliceerd. Is het grijs, dan is het nog niet gepubliceerd.

Publiceren

Je kunt zelf de onderdelen invullen en/of aanpassen (niet alles is aanpasbaar) naar wat er voor jouw Samenloop van toepassing is. Vervolgens moet je altijd publiceren – ook iedere wijziging – om het zichtbaar te maken op de website.

• Klik op de groene button ‘Opslaan en publiceren’ rechtsonder in je beeldscherm

Depubliceren

Bij het depubliceren verdwijnt het blokje niet, het wordt alleen onzichtbaar op de website.

• Kies voor Depubliceren

(Je kunt een gedepubliceerde pagina op dezelfde manier weer publiceren.)

Structuur website

De website heeft een deel algemene content en een deel wat door de commissie zelf kan worden ingevuld vanuit de lokale behoefte.

De hoofdnavigatie is algemeen. Via Alle SamenLopen of de url www.samenloopvoorhoop.nl/(plaatsnaam) bijvoorbeeld www.samenloopvoorhoop.nl/almere kunnen de bezoekers de lokale Samenloop-pagina bereiken.

Het CMS bestaat uit een gedeelte Content (tekst en beeld) en een gedeelte Media (beeldbank)

Om een beeld in de Content te kunnen plaatsen, moet het altijd eerst in de beeldbank worden geüpload. Daarna haal je vanuit Content het beeld uit de beeldbank.

Beeldbank

De beeldbank kun je vullen met losse beelden en je kunt meerdere beelden in een map opslaan, bijvoorbeeld voor de Slider op je lokale Samenloop-pagina.

Beeld uploaden en wijzigen

Van iedere afbeelding die geüpload wordt/al geüpload is, wordt automatisch een uitsnede gemaakt voor alle formaten die gebruikt worden op samenloopvoorhoop.nl. Bij het plaatsen van een afbeelding bij bijvoorbeeld een nieuwsbericht kiest het systeem automatisch het juiste formaat. Je hoeft het beeld daardoor niet meer vooraf op maat te maken.

Wanneer je niet blij bent met de automatisch gemaakt uitsnede van het beeld, kun je het focuspunt (het gedeelte van de afbeelding dat altijd in beeld is), van de afbeelding aanpassen.

1) Het focuspunt (de plek van de afbeelding die altijd in beeld is), van de afbeelding wordt aangegeven met de groene stip.

2) Door de groene stip op de afbeelding te verplaatsen pas je aan welk gedeelte van de afbeelding altijd zichtbaar is (zie screenshot hieronder).

3) Wanneer je de groene stip verschuift, zie je direct de aanpassing in de voorbeeldafbeeldingen aan de rechterkant. Je ziet dus direct of het beeld er goed uitziet voor de uitsnede die je wil gebruiken.

Map aanmaken

Lokale Samenloop-pagina

De geel gearceerde onderdelen zijn door de commissie aan te passen via het CMS.

Plaatsnaam Samenloop

Vul hier alleen de plaatsnaam in, géén Samenloop Almere. Het woord Samenloop komt op veel plaatsen terug waardoor er Samenloop Samenloop Almere staat.

Headerbeeld

Het headerbeeld kan niet door commissie in CMS worden gewijzigd, alleen door KWF. Neem hiervoor contact op met het Samenloop-team.

Wanneer je toch per ongeluk op “Remove’ klikt, kan er geen foto worden geselecteerd en blijft het veld leeg. Ga dan naar uitloggen, klik op ‘Negeer wijzigingen’ en log opnieuw in.

Gegevens Samenloop in balk

Start / Einde
Deze Samenloop

Deze gegevens komen automatisch uit het actieplatform en kunnen niet in CMS worden aangepast.

Contact

Het veld dat je leeg laat, wordt niet weergegeven aan de voorkant. Het titeltje ‘Contact’ blijft dan wel staan. Dit kun je uitzetten door ‘Verberg contactpersoon’ aan te zetten. Advies is om in ieder geval het algemene e-mailadres van de Samenloop te vermelden.

Locatie

CTA-bollen

Teksten en link kunnen niet worden aangepast in het CMS

NB. Bol 4 verschijnt alleen als de Kinderloop is gepubliceerd.

Over Samenloop

Deze tekst kan naar wens worden aangepast.

Programma

De programma-items kunnen naar wens worden samengesteld.

Toevoegen programma-item

Agenda

De agenda kan naar wens worden samengesteld

Toevoegen agenda-item

Er worden maximaal 5 items op de pagina getoond, op datum

Beeld toevoegen aan agenda-item

Zorg ervoor dat de beelden in de Beeldbank staan (maak een map Agenda-items aan, zie ook hoofdstuk Beeldbank)

Informatieblok

Toevoegen info-item

De infoblokken worden op datum weergeven, maximaal 3 per catergorie. Het meest links actuele datum. Je kunt 1 infoblok onder meerdere categoriën plaatsen.

Achterliggende contentpagina (moet worden ingevuld)

Beeld toevoegen aan info-item

Zorg ervoor dat de beelden in de Beeldbank staan (maak een map Info-items aan, zie ook hoofdstuk Beeldbank)

Nieuws

Hier kunnen naar wens lokale nieuwsberichten worden geplaatst. Wanneer er (nog) geen nieuws is, worden de 3 nieuwsberichten van de homepage hier automatisch geplaatst.

Let op: het is of/of. Wanneer je 1 lokaal nieuwsbericht in het CMS toevoegt, verdwijnen automatisch alle 3 de homepage-nieuwsberichten . Het heeft de voorkeur om 3 nieuwe lokale berichten in 1x toe te voegen.

De nieuwsberichten worden op datum weergeven, het meest links de meest actuele datum.

Toevoegen nieuws-item

Achterliggende contentpagina (moet worden ingevuld)

Beeld toevoegen aan nieuws-item

Zorg ervoor dat de beelden in de Beeldbank staan (maak een map Nieuw-items aan, zie ook hoofdstuk Beeldbank)

(Foto)Galerij

Formaat foto Galerij 1280 x 800 pixels maximaal

Sponsors

Sponsorlogo toevoegen

Formaat maximaal 168 x 100 pixels (breedte is leidend)

Social media (Volg deze Samenloop!)

Je kunt zelf kiezen welke socials je gaat gebruiken. Als je het invulveld leeg laat in het CMS, wordt het icoon niet weergegeven. De tekst ‘Volg deze Samenloop!’ blijft wel staan, dus zorg minstens voor een Facebook-pagina waar je naar kunt verwijzen.

Kinderloop

1) Zodra de datum van de Kinderloop bekend is, kan dit worden gepubliceerd via het CMS. De Kinderloop wordt dan zichtbaar op de lokale Samenloop-pagina. Via de ronde button kunnen geïnteresseerden naar en achterliggende informatieve pagina. Hier kan de locatie, tijdstip en meer informatie worden vermeld. Ook is het mogelijk meerdere KinderLopen te organiseren. Om de connectie maken met het online inschrijfformulier voor de Kinderloop, moet er nog een stap 2 worden gedaan.

2) Om ervoor te zorgen dat men zich kan inschrijven voor de Kinderloop, moet er een Kinderloop-editie worden aangemaakt. Dit kunnen er meerdere zijn als er bijvoorbeeld meerdere Kinderlopen worden georganiseerd.

URL voor aanmelden commissieleden (inclusief rol)

Voor het registreren van commissieleden en hun rol, is een speciaal formulier. Om ervoor te zorgen dat een commissielid bij de juiste Samenloop wordt ingeschreven, is er een url per Samenloop. Deze is niet openbaar omdat de registratie wordt voorafgegaan door een selectie en toewijzing van de voorzitter. De url kan door knippen/plakken via e-mail of op een andere manier zoals bijvoorbeeld WhatsApp worden gedeeld. De url is in het CMS terug te vinden.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)