Sponsoring of gift?

Sponsoring of gift?

Ontvangt de Samenloop een bijdrage van een bedrijf? Dan kan dit als sponsoring of als gift worden gezien. Als een bedrijf een tegenprestatie ontvangt, zoals reclame op een evenement, is er sprake van sponsoring. Bij sponsoring moet de Penningmeester altijd een btw-factuur (21%) naar het bedrijf versturen. Leg de gemaakte afspraken ook vast in een sponsorovereenkomst. Een voorbeeldfactuur en -overeenkomst vind je hier.

Tip: Een naamsvermelding in bijvoorbeeld een programmaboekje ziet de Belastingdienst niet als tegenprestatie.

Bij een gift boek je geen btw.

Sponsoring in natura

Schenkt een bedrijf een podium en schrijft het geen factuur? Dan is het sponsoring in natura. Aangezien sponsoring in natura buiten de administratie blijft, is het wel aan te raden om dit op te nemen in een overdrachtsdocument aan een volgende Penningmeester. Want die kan  de welwillende sponsor de volgende keer weer benaderen.  

Onderhandse betaling

Wil bedrijf A een podium neerzetten voor een bepaald bedrag en wordt dat bedrag betaald door bedrijf B? Dan valt het bedrag binnen de administratie van de Samenloop. Je administratie moet immers transparant zijn. Neem de bedragen daarom als volgt op: 

  1. Boek de factuur van bedrijf A onder de kosten van de Samenloop. 
  2. Boek het bedrag dat bedrijf B betaalt aan bedrijf A als gift aan de Samenloop. 

Tip: Particulieren en bedrijven die teamleden ‘sponsoren’, kunnen hun gift aftrekken bij de belasting.

Giften van particulieren en IB-ondernemingen

Particulieren en bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (IB) mogen giften aan KWF (en andere ANBI’s) aftrekken van de inkomstenbelasting als het totaal van de giften tussen de 1% en 10% van het drempelinkomen blijft, met een minimum van € 60. Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting kan het totaalbedrag aan giften in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. 

Giften van BV’s en NV’s

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen giften aan KWF Kankerbestrijding (en andere ANBI’s) aftrekken tot een bedrag van 50% van de winst. Het totaal aan aftrekbare giften mag niet meer bedragen dan € 100.000. Meer schenken mag natuurlijk wel. 

Let op: Om door de Belastingdienst als gift te worden aangemerkt, mag er geen tegenprestatie tegenover de gift staan. Ook moet een rechtspersoon met schriftelijke stukken kunnen aantonen dat ze een gift heeft gedaan. Dat kan bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)