Presenteren? Hier vind je tips!

Tip 1: Gebruik lichaamstaal

Je presenteert niet alleen met woorden. Je gezichtsuitdrukking en bewegingen communiceren ook. Met lichaamstaal zet je een boodschap kracht bij. Mensen die losjes en ontspannen bewegen en zo nu en dan met gebaren het verhaal kracht bij zet zijn het prettigst om naar te kijken en te luisteren.

Tip 2: Lichaamshouding

Met je lichaamshouding druk je uit of je open staat voor contact. Een gesloten houding (gekruiste armen, blik op het papier of blik op oneindig) maakt jou in de ogen van anderen ongeïnteresseerd. Een losse en ontspannen houding drukt betrokkenheid uit. Het geeft je publiek het gevoel dat je voor hen open staat.

Tip 3: Oogcontact

Maak oogcontact met het publiek. Haal je ogen van je spiekbriefje en kijk rond: laat je blik eens langs de toehoorders gaan. Als je oogcontact maakt, druk je uit dat je geïnteresseerd bent. 

Tip 4: Oefen je stem

Je publiek hoort aan je stem of je gespannen bent of niet. Een goede, vaste stem begint met ademhaling. En ademhaling, op zijn beurt, begint met een goede houding. Enkele tips voor het oefenen van een stem:

  • Sta of zit met beide voeten stevig op de grond
  • Ontspan de schouders
  • Houd het hoofd rechtop
  • Adem met je buik. De zogenoemde buikademhaling zorgt ervoor dat je met minimale inspanning een maximale longinhoud vult. Hoe meer lucht je inademt, hoe meer lucht je kunt uitademen en hoe voller je stemgeluid klinkt.
  • Breng variatie in toonhoogte. Wie de toonhoogte varieert, houdt de aandacht vast. Stembuigingen maken het prettiger voor anderen om naar je te luisteren. Een lage stem is aangenamer om naar te luisteren dan een hoge stem. Probeer bewust een toontje lager te zingen.
  • Regel je stemvolume. Spreek je op luide toon dan ben je verzekerd van extra aandacht. Tenminste, als je jezelf tijdig weet te temperen. Als je hard blijft praten, zullen anderen het hooguit als een (hinderlijke) eigenschap ervaren.

Tip 5: Betrek je publiek actief

Mensen willen betrokken worden. Interactie is dé manier om ervoor te zorgen dat je verhaal beklijft. Als je luisteraars actief betrekt, wordt je presentatie ook voor jezelf leuker.

Ga dus het gesprek aan. Stel een vraag en kijk eens rond. Neem rustig de tijd om de vraag te laten doordringen tot je publiek. In een klein gezelschap kun je één of twee personen laten antwoorden op je vraag. Is je publiek groot en wat onoverzichtelijk, dan geef je zélf het antwoord. 

Bijvoorbeeld:

Waarom denkt u dat ik hier sta? [rustig rondkijken] Voorbeeld antwoord: Omdat ik geloof dat kanker ooit een chronische ziekte wordt!

Stel ook controlevragen. Controlevragen zijn bedoeld om te checken of je boodschap overkomt.

 Bijvoorbeeld:

  • Kunt u mij ook achter in de zaal goed verstaan?
  • Is de gepresenteerde tekst duidelijk leesbaar?
  • Is het duidelijk wat ik bedoel?

Met controlevragen voorkom je dat het verhaal dat je zo zorgvuldig hebt voorbereid, verloren gaat omdat bijvoorbeeld de geluidsinstallatie niet functioneert of omdat de sheets onleesbaar zijn. Mocht je publiek ondanks je duidelijke uitleg je verhaal niet begrijpen, dan achterhaal je dat met controlevragen. Je kunt dan terplekke herkansen.

Laatste tip: laat mensen meedoen. Er zijn talloze manieren te bedenken om mensen actief te betrekken. Welke manier de meest geschikte is, hangt af van doelgroep, doel en thema.

Het minste wat je kunt doen, is mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Een interruptiemicrofoon is in dat geval voldoende. Maar omdat het vrijwel altijd dezelfde personen zijn die de mond opendoen kun je een andere manier bedenken.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)