Financiële afwikkeling

Financiële afwikkeling

Het moment van de ontlading na 24 uur Samenloop en maandenlange voorbereiding wordt bekroond met het overhandigen van de cheque. Dit is altijd een spannend moment vol emotie bij iedereen.

De cheque

Als slot van de Samenloop wordt het chequebedrag bekend gemaakt. De cheque wordt aan iemand van KWF overhandigd. Dit kan de Expert Vrijwilliger, een medewerker van KWF, een KWF onderzoeker of een andere afgevaardigde namens KWF zijn.

Zorg dat zo goed al mogelijk alle boekingen verwerkt zijn in eBoekhouden. Houd dit ook tijdens de 24 uur goed bij.

Op de cheque wordt altijd de netto opbrengst (totale opbrengst minus kosten) genoteerd, inclusief btw. Deze bereken je door op de balans te kijken en het volgende te berekenen:

Bank Commissie + Debiteuren -/- Beginkapitaal -/- eventueel voorschot + alle online opbrengsten

Na de Samenloop lopen de opbrengsten op het actieplatform nog door. Ook komen er meestal nog facturen na het evenement binnen. Jij bent degene die de kosten en opbrengsten het beste in beeld heeft en deze op de cheque schrijft. Houd bij het bepalen van het chequebedrag rekening met nog te betalen kosten. Wees hierbij liever bescheiden dan overmoedig.

Wees in ieder geval op tijd op het podium voor de overhandiging!

Het uiteindelijke bedrag pakt altijd anders uit dus maak je geen zorgen, echt nauwkeurig is niet te doen. 

De jaarafrekening

Zorg dat je binnen 6 weken na de Samenloop alle betalingen hebt gedaan en dat alle giften binnen zijn. Zodat we de financiële afwikkeling kunnen beginnen. KWF ondersteunt je daarbij. Als alles goed staat, kun je de afdracht doen. Deze maak je over op NL78RABO0303424060 ten name van KWF Kankerbestrijding. Dit bedrag boek je vervolgens over van Bank Commissie naar Bank KWF (via Kruisposten). Tenslotte print je uiterlijk 3 maanden na de Samenloop de Balans en de Winst- & Verliesrekening. Beide worden gedateerd en ondertekend door de Voorzitter en de Penningmeester.

Let op: zet via Vrije Selectie de datum van de Balans op het begin van jouw administratie en laat het eindigen op 31-12 van het jaar van jullie Samenloop.

Audit

Na goedkeuring van de afrekening kan de controller bepalen dat er nog een audit nodig is. De controller plant deze afspraak met je in. Jouw FE en Voorzitter zijn hierbij ook van harte welkom.

 

En klik hier voor alle financiële bijlagen.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)