Financiële afwikkeling

Nu Samenloop stopt en er geen evenement zal plaatsvinden is het evengoed noodzakelijk dat de financiën goed worden afgewikkeld. Nadat alle betalingen zijn gedaan en verwerkt in eBoekhouden, kan er wel in klein verband een cheque moment georganiseerd worden.

Cheque

De cheque kan aan iemand van KWF worden overhandigd. Dit kan de Expert Vrijwilliger, een medewerker van KWF, een KWF onderzoeker of een andere afgevaardigde namens KWF zijn.

Op de cheque wordt altijd de netto opbrengst (totale opbrengst minus kosten) genoteerd, inclusief btw. Deze bereken je door op de balans te kijken en het volgende te berekenen:

Bank Commissie + Debiteuren -/- Beginkapitaal -/- eventueel voorschot + alle online opbrengsten

Naast de online opbrengsten van inschrijfgeld en actieplatform die je in de registratietool kunt zien, kan het zijn dat jullie ook nog opbrengsten hebben op het nieuwe actieplatform. Deze moeten dus bij elkaar worden opgeteld. Na 1 juni kunnen wij de stand opmaken van teruggevraagd inschrijfgeld. Die zullen we met je delen per e-mail en dit zal niet in de registratietool te zien zijn.

Afrekening

Als alles verwerkt is in eBoekhouden en het saldo op de bank klopt met de administratie, kun je de afdracht doen. Deze maak je over op NL78RABO0303424060 ten name van KWF Kankerbestrijding en het nummer van jullie Samenloop dat Sirtse je zal mailen. Dit bedrag boek je vervolgens over van 1020 Bank Commissie naar 1010 Bank KWF (via Kruisposten). Als dit gedaan is, zullen wij de afrekening ter digitale ondertekening toesturen aan de penningmeester en de voorzitter. Wij mailen je dit toe via onze partner CM.com, check ook even je spam folder.

Daarna is de afrekening afgerond en zullen wij de bankrekening gaan opheffen.

 

En klik hier voor alle financiële bijlagen.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)