Toolkit Samenloop stopt

Met deze voorbeeldberichten kun je je achterban en sponsors informeren over het besluit dat KWF Samenloop stopt.

Heb je nog vragen? Schroom niet contact op te nemen met je relatiemanager.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)