Besteding van de opbrengst

Besteding van de opbrengst

De netto opbrengst van de Samenloop moet voor 100% worden afgedragen aan KWF. Er kan nooit rechtstreeks geld worden gegeven aan bijvoorbeeld een lokaal doel. Waarom niet? Om de kwaliteit te garanderen moet KWF grip en zicht hebben op alle bestedingen. Dit kan alleen als KWF zelf besteedt en dit volgens de afgesproken processen gebeurt.  

Gericht geven

KWF biedt een mogelijkheid om de opbrengst aan een zelfgekozen onderzoek te doneren. Deze onderzoeken zijn al door KWF gefinancierd en de opbrengst van de Samenloop kan als het ware geoormerkt worden voor dat specifieke onderzoek. Je kunt hier lezen hoe jullie gericht kunnen geven en welke rol jij daarbij hebt, vooral voor de KinderLoop.

Inloophuizen

Een Inloophuis staat open voor iedereen die met kanker in aanraking komt, of is geweest. Dus ook voor de partners, familieleden en andere betrokkenen. Bij veel Samenlopen wordt door de commissie contact gelegd met een plaatselijk Inloophuis om survivors te benaderen. Het Inloophuis kan als jullie dat willen aanspraak maken op een deel van de opbrengsten; 20% van de netto opbrengst met een maximum van € 40.000. Deze afspraak moet uiterlijk twee maanden voor de Samenloop zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst die getekend is door de voorzitter van de SamenLoop en de voorzitter van het inloophuis. Hier vind je meer informatie en kun je de overeenkomst downloaden om in te (laten) vullen. Alleen officiële inloophuizen die zijn aangesloten bij IPSO komen in aanmerking. Een overzicht van alle inloophuizen in Nederland vind je hier: www.ipso.nl.

Binnen twee weken na de Samenloop wordt 20% van het chequebedrag uitbetaald aan het inloophuis. Na goedkeuring van de jaarafrekening volgt eventueel nog een nabetaling als de uiteindelijke netto opbrengst hoger uitvalt.

Lokaal besteden

Sinds 2019 is het mogelijk voor lokale projecten om aanspraak te maken op ten hoogste 40% van de netto opbrengst van een Samenloop in diezelfde regio. Hier gaat een aanvraag- en beoordelingstraject aan vooraf. Hier lees je meer over de voorwaarden en werkwijze.

Andere goede doelen

Het is mogelijk om andere goede doelen zoals lokale stichtingen een plek te geven op de Samenloop. Maar dit kan alleen als zij zich bezighouden met thema’s binnen kankerzorg of –onderzoek en enkel en alleen geld ophalen voor de Samenloop. Andere goede doelen zijn nooit begunstigde van de opbrengst van de Samenloop en mogen geen fondsenwervende of actieve pr-activiteiten tijdens de Samenloop ontplooien. 


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)