De Communicatie & PR regelen

Jij verzorgt de Communicatie en PR voor jullie Samenloop. Wat mooi! Want dankzij jou trekken we vrijwilligers, deelnemers, sponsors en bezoekers aan en wordt het evenement echt op de kaart gezet bij het grote publiek. Hieronder zie je wat je allemaal te doen staat. Dat is heel wat, dus schakel gerust wat mensen in die jou kunnen helpen!

Wat zijn je taken?

 • Je schrijft een communicatieplan voor Samenloop.
 • Je voert alle communicatie-activiteiten uit.
 • Je ontwikkelt de communicatiemiddelen.
 • Je bewaakt de huisstijl van Samenloop.
 • Je promoot de Samenloop in de omgeving. 
 • Je informeert de media bij wie ze terecht kunnen voor meer informatie over de Samenloop.
 • Je informeert de media over de voortgang van de organisatie van de Samenloop.
 • Je voorziet de media van de juiste informatie.
 • Je werft via de media zoveel mogelijk teams en survivors voor de Samenloop.
 • Je promoot de openingsronde voor survivors en de Kaarsenceremonie en nodigt iedereen ervoor uit.
 • Je genereert zoveel mogelijk publiciteit voor Samenloop.
 • Je zorgt ervoor dat iedereen zich houdt aan de privacyregels in de AVG.

 

Achtergrondinformatie

Hieronder vind je algemene achtergrond informatie over KWF Kankerbestrijding en KWF Samenloop die je in je communicatie kunt gebruiken. Let op: feiten en cijfers zijn aan veranderingen onderhevig. De meest actuele informatie over KWF Kankerbestrijding, onze missie, de feiten en de cijfers kun je lezen op www.kwf.nl

Missie en doelstellingen

Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft, kanker ontwricht je leven.

Voor al die miljoenen levens maken wij al ruim 71 jaar het verschil. We bestrijden niet alleen de ziekte maar zetten ons ook in voor een beter leven met kanker. Door levensreddend onderzoek of het snel bereikbaar maken van dure geneesmiddelen. Maar net zo goed met initiatieven als inloophuizen en de community kanker.nl om iedereen die leeft met kanker te ondersteunen.

En we mobiliseren heel Nederland voor onze gezamenlijke missie. Minder mensen die kanker krijgen, meer mensen die genezen en meer mensen die beter leven met en na kanker. Omdat er zoveel is om voor te leven.

Loop mee en sta stil bij kanker

Met KWF Samenloop zamelen we geld in en vieren we een feest van Hoop. We vieren dat al zoveel mensen kanker overleven en dat we iets tegen de ziekte kunnen doen. Door wetenschappelijk onderzoek te financieren zorgen we samen voor een toekomst met minder kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Dat is de missie van KWF. Elke succesvolle Samenloop draagt hieraan bij.

Bij een Samenloop komen mensen bij elkaar om dierbaren te gedenken, survivors in het zonnetje te zetten, om te vieren dat er een jaar lang (met ludieke acties) geld is ingezameld, om mensen informatie te verschaffen en om plezier te maken.

KWF Samenloop – de feiten 

Mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom om deel te nemen aan KWF Samenloop, de handen ineen te slaan en samen geld in te zamelen voor KWF.

Wie:                Mensen van alle leeftijden zijn welkom bij KWF Samenloop.

Wat:                Samenloop is wereldwijd de grootste geldinzamelingsactie ten bate van de kankerbestrijding. Na de openingsronde met survivors lopen teamleden gedurende 24 uur rondjes over een parcours. ’s Avonds is er een Kaarsenceremonie. Deelnemers en andere aanwezigen kunnen een Kaars van Hoop opdragen aan iemand die aan kanker is overleden of aan iemand die kanker heeft of heeft gehad.

Waar:             In heel Nederland.

Wanneer:        Het hele jaar door. 

Hoe:               Kijk op www.samenloopvoorhoop.nl voor meer informatie.

Waarom:        Om geld in te zamelen en daarmee KWF Kankerbestrijding in staat te stellen om wetenschappelijk kankeronderzoek te financieren.

 • KWF Samenloop ontstond in 1985 in Tacoma, Amerika als Relay for Life. Onderzoeker dr. Gordy Klatt liep 24 uur rondjes over een atletiekbaan ter nagedachtenis aan een vriend die overleden was aan kanker. Hij zamelde $ 27.000 in voor de Amerikaanse Kankerbestrijding. Het was het startsein voor een jaarlijks terugkerende happening.
 • KWF Samenloop groeide uit tot de grootste geldinzamelingsactie ter wereld ten bate van kankerbestrijding. In 2013 is hiermee wereldwijd zo’n 400 miljoen euro opgehaald. Jaarlijks zijn er meer dan 6.000 Relays die samen miljoenen mensen mobiliseren, onder andere in de Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en België. 
 • In 2006 startte de KWF Samenloop (als SamenLoop voor Hoop) in Nederland, in de Drentse plaats Borger. 
 • KWF Samenloop is een evenement vóór en door de gemeenschap dat gedeeltelijk ’s nachts plaatsvindt. De teams bestaan uit familieleden, vrienden, verenigingen, klasgenoten, collega’s, etc.
 • Het evenement vindt meestal plaats op een sportterrein. De teams, variërend in grootte van tien tot vijftien deelnemers, zamelen voor en tijdens de Samenloop geld in. Gedurende het hele evenement loopt er altijd minstens één teamlid: als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
 • (Ex-)kankerpatiënten zijn de eregasten van de Samenloop: de survivors. Zij lopen de openingsronde van de Samenloop.
 • Een van de meest indrukwekkende momenten van de Samenloop is de Kaarsenceremonie die plaatsvindt als het al donker is. Rond de baan worden brandende kaarsen gezet in papieren zakken. Kopers van de kaarsen kunnen op de zakken een persoonlijke boodschap of een hartenwens schrijven.
 • Samenloop is de ideale gelegenheid om de krachten te bundelen in de strijd tegen kanker.

Boodschap

KWF Samenloop is dus:

 • Een fondsenwervend evenement dat in het teken staat van hoop.
 • Het gaat erom dat een gemeenschap samen de strijd tegen kanker aangaat.
 • Een kans om survivors in het zonnetje te zetten en om de overledenen te gedenken.
 • Een symbool voor hoop.
 • Een inspirerend, indrukwekkend evenement voor iedereen.
 • De ideale gelegenheid om het saamhorigheidsgevoel te versterken. 

Doelgroep

Met KWF Samenloop willen we alle groepen van een gemeenschap samenbrengen, van scholen en bedrijven tot families en verenigingen. Iedereen van jong tot oud dus. Benoem al deze groepen in je omgeving en benader en informeer ze via de bijbehorende media. 

Middelen

Je kunt verschillende middelen inzetten om de Samenloop in jouw plaats onder de aandacht te brengen. De meest voorkomende zijn:

 • Posters en folders (kijk voor algemene in de Communicatie Toolkit, hier voor clubs en verenigingen en hier voor wervingsmateriaal voor commissieleden en vrijwillgers)
 • Online (website en nieuwsbrieven)
 • Social media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Lokale en regionale pers
 • Evenementen
 • Presentaties

Houd altijd rekening met de privacyregels.

Huisstijl

KWF Kankerbestrjding wil eenheid houden in de uitstraling van Samenloop in het land. We moeten dus streng zijn: het is niet toegestaan om bij het ontwikkelen van middelen van de geldende huisstijl af te wijken. We vragen je dan ook altijd de huisstijlrichtlijnen te volgen als je middelen ontwikkelt. Hieronder vind je die richtlijnen in het kort, maar neem hier ook de volledige versie door. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met je Samenloop coördinator.

 • Schrijf ‘KWF’ met 3 hoofdletters en ‘Samenloop’ ook altijd met een hoofdletter.
 • Schrijf ‘Samenloop’ als één woord.
 • Schrijf ‘KWF Samenloop’ nooit over twee regels.
 • Het is toegestaan de afkorting ‘Samenloop’ zonder ‘KWF’ te gebruiken na ten minste één keer de volledige schrijfwijze te hebben gebruikt.
 • Samenvoegingen als ‘Samenloop-vrijwilliger’, ‘Samenlopers’ is wel mogelijk, maar nooit in headlines, koppen of slogans.
 • We gebruiken het lidwoord ‘de’ voor de KWF Samenloop.
 • KWF Samenloop is vrouwelijk. (KWF Samenloop en haar doelstellingen)

Teksten voorleggen

We vragen iedereen om teksten en ontwerpen waarin KWF Kankerbestrijding staat vermeld in concept voor te leggen. Er is dan nog gelegenheid eventuele onjuistheden in een tekst of een ontwerp te corrigeren. 

 

Communicatietoolkit

Als voorzitter en Commissielid Financiën en Administratie de overeenkomst getekend hebben, ontvangt elke commissie van ons een eigen Samenloop-logo met daarin het jaartal en de plaatsnaam van jullie Samenloop. Een voorbeeldlogo: 

Klik hier voor een toolkit met formats voor onder meer:

 • Posters
 • Advertenties
 • Banieren

De formats kunnen door elke commissie aangepast worden met de actuele gegevens van jouw commissie (logo, plaatsnaam, datum, etc.). Dit moet gedaan worden door een ervaren DTP’er. Hoe dit in zijn werk gaat lees je in de handleiding die bij de toolkit hoort.

 

Drukwerk

Elke Samenloop-commissie is zelf verantwoordelijk voor het vervaardigen van drukwerk. Ga dus snel op zoek naar een drukker die dit voor jullie wil sponsoren. Vaak heeft een drukker ook een DTP-afdeling die voor jullie de communicatiemiddelen kan aanpassen. Natuurlijk kun je ook een (bevriende) vormgever vragen dit te doen. 

 

Oplagen

Wij krijgen vaak de vraag hoeveel folders en posters er gedrukt moeten worden. Die vraag is lastig te beantwoorden en verschilt per Samenloop. 

 

Tip! In de startersbox die elke commissie van ons ontvangt vind je een aantal algemene folders over Samenloop. Die kun gebruiken voor je eerste wervingsactiviteiten. 

 

Online

Website

Als je met de organisatie van jouw eigen Samenloop gaat starten, dan krijg je van KWF een template voor je eigen Samenloop-website. De url van deze website is: www.samenloopvoorhoop.nl/plaatsnaam. Je kunt deze website zelf beheren en bijhouden. Hier lees je hoe het werkt. De meeste commissies stellen iemand aan die zich specifiek met het beheren van de website bezig houdt.

 De website is eenvoudig en redelijk basaal. Tegenwoordig zie je dat de meeste evenementencommunicatie via Facebook plaatsvindt. Toch is het goed ook je site actueel te houden. 

 Mocht je technische vragen hebben over jullie website, dan kun je die sturen naar help@samenloopvoorhoop.nl.

Nieuwsbrief

We raden aan regelmatig een (digitale) nieuwsbrief te sturen naar geïnteresseerden. Dit kunnen teams zijn, survivors, sponsors, vrijwilligers, etc. Door de nieuwsbrief met enige regelmaat te versturen houd je ze betrokken bij de organisatie en het evenement. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • nieuws
 • praktische info over het evenement
 • waar kunnen kaarsenzakken worden gekocht / ingeleverd
 • tips voor teams om geld te werven
 • stand van zaken aantal teams
 • nieuwe sponsors
 • column van een lokale ambassadeur
 • voorbeeld van een mooie teamactie
 • interview met een survivor
 • agenda met activiteiten

In de toolkit communicatie vind je een format voor een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is in de stijl van SamenLoop opgemaakt. 

Tip! Begin tijdig met het verzamelen van e-mailadressen van mensen aan wie je de nieuwsbrief wilt versturen. 

Let op: zorg er wel voor dat je toestemming hebt vastgelegd van de mensen aan wie je de nieuwsbrief verstuurt, en leg uit waarvoor je het e-mailadres gebruikt

Social media

Het inzetten van social mediais zeer effectief bij het promoten van Samenloop. Heb je de kennis zelf niet in huis, trek dan iemand aan die er verstand van heeft en die het leuk vindt om deze rol op zich te nemen. De kracht van social media is dat de informatie altijd actueel is en snel verspreid wordt. Zoek dus bij voorkeur iemand die de flexibiliteit heeft om op elk gewenst moment berichten te plaatsen. De meest gebruikte social media zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Veel commissies maken een eigen Facebook-pagina. Ook KWF Kankerbestrijding heeft een eigen Facebook-pagina met meer dan 200.000 volgers, en een Instagram-account met nog eens duizenden volgers.

Tips:

 • Gebruik of tag @kwf_kankerbestrijding in je berichten
 • Gebruik altijd de hashtag #samenloop

Neem vooral een kijkje om te zien hoe andere commissies Facebook hebben ingezet om Samenloop in hun regio te promoten. 

En kijk hier voor veel meer handige tips en documenten over het gebruik van social media. 

Filmpjes

Op ons YouTube-kanaal vind je filmpjes die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld presentaties. Dit YouTube-kanaal is te vinden onder de naam KWF Kankerbestrijding. 

  

Fotografie

KWF heeft een aantal standaard foto’s geselecteerd die je altijd kunt gebruiken voor communicatiemiddelen. Zo vind je op onze Facebook-pagina kant en klare oproepen en foto's voor bijvoorbeeld je social media uitingen. En ook hier kun je terecht voor foto's die je rechtenvrij mag gebruiken.

Radio Commercial

Er zijn twee radio commercials beschikbaar om in te zetten voor je lokale en regionale RTV.

Paarse Bank

De paarse bank is inmiddels een herkenbaar symbool geworden voor Samenloop. Op veel Samenlopen komt zo'n bank terug. Hij wordt ingezet voor bijvoorbeeld een goed gesprek of voor fotografie. Kijk hier naar een filmpje waar de paarse bank centraal staat. Ter inspiratie! En vraag om je heen wie zo'n paarse bank ter beschikking heeft.

Pers

Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk lokale en regionale pers te interesseren voor de Samenloop. Benader je ook de landelijke pers? Overleg dit dan eerst met onze woordvoerder Mischa Stubenitsky (06 – 24512363). Als je contact hebt met de pers willen we graag dat je benadrukt dat je mediavrijwilliger bent. Zo voorkom je dat er verwarring ontstaat met de persvoorlichters van KWF Kankerbestrijding. 

Lokale en regionale media

Het is onze ervaring dat Samenloop als evenement bijzonder goed opgepakt wordt door lokale en regionale media. Vaak werkt het goed als het evenement in de regio een gezicht krijgt. Bijvoorbeeld door interviews te plaatsen met dorpsgenoten die betrokken zijn bij de organisatie. Of met een survivor uit het dorp die meedoet met de Samenloop. Juist de persoonlijke verhalen van betrokkenen zijn voor de pers interessant. 

Een goed verhaal is natuurlijk essentieel. Lees hier alles over hoe je dat voor elkaar krijgt!

KWF Kankerbestrijding onderhoudt de contacten met de landelijke media (print, online en RTV). De contacten met de regionale en de lokale media kun je als commissie zelf oppakken. Mocht je toch landelijke media willen benaderen, dan vragen wij je vooraf contact op te nemen onze woordvoerder Mischa Stubenitsky (06 – 24512363) voor afstemming.

Ook handig om te lezen: de belangrijkste weetjes voor contact met een journalist. En bekijk ook de andere artikelen die handig zijn voor de pers!

Ambassadeurs

Regelmatig krijgen wij de vraag of KWF ambassadeurs heeft die voor een Samenloop ingezet kunnen worden. KWF heeft geen bekende Nederlanders aan zich verbonden die een rol kunnen spelen in de promotie van (lokale) Samenloop evenementen. Onze ervaring is ook dat voor de naamsbekendheid van een Samenloop in de regio, het inzetten van lokale ambassadeurs een groter effect heeft. Een BN’er die uit jouw dorp komt of bijvoorbeeld de burgemeester of een andere bekendheid in jouw dorp met een groot netwerk. 

 

Evenementen in je buurt

Een goede manier om aandacht te vragen voor Samenloop in de regio is het organiseren van aanwezigheid bij evenementen voorafgaand aan de Samenloop. Je kunt daarbij denken aan aanwezigheid met een Samenloop-kraam op braderieën of de Kerstmarkt.

Ook hebben veel commissies die jou zijn voorgegaan goede ervaringen met de organisatie van een kick-off. Deze kick-off wordt vaak georganiseerd als de commissie compleet is. Het is een eerste moment voor de commissie om zich voor te stellen en aandacht voor de Samenloop te vragen in de gemeenschap. Hierbij worden dorpsbewoners (die zich alvast in kunnen schrijven)en pers uitgenodigd. Ook wordt tijdens de kick-off vaak een persmoment gecreëerd, bijvoorbeeld door een vlam van hoop te ontsteken, een beeld te onthullen of symbolisch een lint door te knippen. Het is een prachtige en vaak effectieve manier om Samenloop bekendheid te geven in jouw plaats. 

 

Startersbox

Als je een Samenloop gaat organiseren ontvangt de commissie (nadat Voorzitter en Commissielid Financiën en Administratie de overeenkomst getekend hebben) van ons een startersbox waarin je materialen vindt die je kunt gebruiken bij jullie eerste promotie-activiteiten. In deze box vind je onder meer jassen, collectebussen, kaarsenzakken, ballonnen, flyers en spandoeken. 

Let op! Iedere Samenloopontvangt 100 donatieboxen in de startersbox. Deze donatieboxen zijn niet bedoeld om bij winkeliers of recepties neer te zetten voor wisselgeld. De donatieboxen zijn bedoeld om tijdens acties (op braderieën of markten) geld in te verzamelen. De donatieboxen zijn namelijk van karton en niet veilig genoeg om zonder toezicht te plaatsen. Er moet altijd iemand aanwezig zijn die de donatiebox in de gaten houdt.  

Plan van aanpak free publicity

Hoe krijg je gratis publiciteit ? Het doel is:

 • zoveel mogelijk bekendheid geven aan Samenloop
 • uitleg geven over Samenloop en de onderdelen van het evenement
 • oproepen tot deelname aan het evenement, als vrijwilliger, sponsor of met een team 

Breng de media in kaart & leer ze kennen!

Om zoveel mogelijk mensen te informeren en te werven voor de Samenloop is het belangrijk om eerst alle doelgroepen in kaart te brengen. Bedenk vervolgens welk medium bij deze groep hoort. Bijvoorbeeld: de lokale sportvereniging geeft wekelijks een sportkrant uit. Zet alle media in een bestand. Neem contact met ze op om ze beter te leren kennen. Belangrijk om te weten is:

 • verschijningsfrequentie
 • deadlines
 • verspreidingsgebied (welke media doet verslag over welk (geografisch)gebied)
 • wie doet de eindredactie? Wie is uw contactpersoon?
 • e-mailadressen
 • mag je zelf een geschreven stuk aanleveren? (veel redacties zijn blij met een kant-en-klaar artikel omdat vooral lokale media vaak onderbezet zijn)

 Tips:

 • Houd altijd contact met één en dezelfde journalist zodat deze betrokken blijft gedurende de hele organisatie voorafgaand en tijdens de Samenloop.
 • Verstuur een persbericht nooit als bijlage bij een e-mailbericht maar zet de tekst direct in de e-mail.
 • 'www.buurtlink.nl’ is een website waarmee je makkelijk mensen in de buurt van de Samenloop bereikt. Je kunt de SamenLoop hier op de agenda plaatsen en mensen oproepen om mee te doen.
 • Probeer in een vroeg stadium al een mediapartner te vinden. Een lokale krant of lokale RTV die bereid is de commissie te volgen en regelmatig artikelen over de Samenloop te plaatsen / berichten uit te zenden. 

Media-agenda

Stel een agenda op van evenementen en bijeenkomsten in de omgeving. Hierin kan bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging worden opgenomen, een kampioenschap van een sportvereniging of de jaarlijkse braderie. Allemaal momenten die je kunt benutten voor promotie van de Samenloop.

 Tip! Organiseer zelf een ‘Samenloop’-introductiebijeenkomst. Nodig mensen uit, vertoon de video en vertel over Samenloop. Als je ook journalisten uitnodigt, kunnen die bijvoorbeeld twee survivors interviewen. Als er survivors komen, kunt je ook een fotosessie organiseren (met bijbehorende Samenloopartikelen).

 

Opstellen persbericht

Om het meeste succes te behalen met een persbericht is het belangrijk dat je deze op de juiste manier schrijft. Wij hebben daarom hier voor je op een rijtje gezet hoe je dit het beste aan kunt pakken. 

Tijdsplanning

Maak een tijdsplanning voor het versturen van persberichten, naar wie en met welke boodschap. Hier vind je verschillende voorbeelden en handige informatie. Je planning is afhankelijk van jullie voorbereidingstijd.

Tip! Houd rekening met de deadlines en verschijningsfrequentie van de geselecteerde media. Maand- en kwartaaluitgaven sluiten eerder voor het aanleveren van informatie dan week- of dagbladen.

Persuitnodiging

Organiseer een speciale plek (persstand) waar je de pers ontvangt, een kop koffie aanbiedt en de persmap overhandigt. Nodig je perscontacten persoonlijk uit om de openingsronde met survivors of de Kaarsenceremonie bij te wonen. Vermeld in de persuitnodiging ook dat juist deze twee momenten zeer geschikt zijn om foto’s te maken. Uiteraard zijn journalisten gedurende het hele evenement welkom maar door twee duidelijke momenten te noemen, kun je het sturen en de pers zelf van informatie voorzien. Vertel duidelijk bij wie ze zich moeten melden voor interviews en foto’s.

Tips:

 • Regel ook een eigen fotograaf die het evenement vastlegt.
 • Vraag aan bevriende fotografen of je de foto’s mag ontvangen voor de promotie van de volgende Samenloop.

 

Radio-interviews

Radiozenders zijn ideaal voor de publiciteit, omdat ze veel zendtijd moeten vullen en altijd op zoek zijn naar geschikte verhalen. Heb je een goed beluisterde radiozender in de regio, benader ze dan! 

Hier lees je tips en alles over de aanpak van een radio-interview.

Bedankbrief

Stuur uit naam van een commissielid of een survivor die heeft deelgenomen een brief waarin je alle deelnemers bedankt.

Tip! Lees ook de andere artikelen op deze pagina en vergeet de handige documenten niet te bekijken!


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)