Hardloopwedstrijd

Kijk of je met een actie aansluiting kan vinden bij een hardloopwedstrijd in de regio. In de meeste gemeenten vinden die plaats. Zet een project op bij een school en laat de leerlingen als afsluiting deelnemen aan deze wedstrijd.

Hoe betrek je leerlingen bij deze actie?

Combineer inhoud met sportief bezig zijn! Een mooi voorbeeld is de deelname door leerlingen aan bijvoorbeeld een 5 km hardlooploopwedstrijd waarbij deze leerlingen zich laten sponsoren voor KWF Kankerbestrijding. In aanloop naar de hardloopwedstrijd geef je een presentatie over KWF en de Samenloop. Een medicus of ervaringsdeskundige kan een algemeen verhaal vertellen over kanker. Als er een ziekenhuis dichtbij school is kun je proberen om dit te bezoeken, gecombineerd met een voorlichtingsprogramma. Enkele weken later is de hardloopwedstrijd waarvoor leerlingen zich laten sponsoren.

Hoe benader je leerkrachten?

Je kunt het beste bellen met een teamleider van een jaarlaag en het bovenstaande idee presenteren. Vraag of zij hiervoor open staan. Zo ja, vraag of er iemand binnen de school is die hieraan mee zou willen werken. Wellicht kun je deze persoon bij de organisatie betrekken. Of als er kinderen zijn die ziek zijn (geweest) kunnen die hun verhaal vertellen, zodat hun medescholieren beter begrijpen waar zij mee te maken hebben (gehad).

Voordelen voor de school om mee te doen

Bij het benaderen van een docent kun je de onderstaande voordelen benoemen:

 • Er wordt aandacht besteed aan het thema ‘gezonde school’ door voorlichting te geven over voeding, roken, zonnen en sport en bewegen.
 • In de les kan het onderwerp kanker worden behandeld. Er zijn wellicht leerlingen die te maken hebben met kanker in hun eigen omgeving.
 • Het stimuleren van bewegen door de hardloopwedstrijd.
 • Inzetten voor het goede doel en de leerlingen zijn maatschappelijk verantwoord bezig.

Organisatietips

Het organiseren van dit evenement kost relatief weinig tijd, omdat je kan aansluiten bij een bestaand evenement.

Hieronder een overzicht wat een afdeling zelf kan organiseren:

 • Maak een actieplan met tijdsplanning.
 • Benader een teamleider van school om het idee te bespreken.
 • Maak sponsorformulieren in overleg met de leerkracht.
 • Stel eventueel T-shirts beschikbaar voor leerlingen met het KWF-logo erop.
 • Betrek een topsporter uit je woonplaats. Bijvoorbeeld voor een warming-up. Goed voor de promotie!
 • Probeer zo veel mogelijk gratis publiciteit te genereren.
 • Organiseer een cheque moment.
 • Optioneel: Zoek een ziekenhuis waar leerlingen een presentatie kunnen krijgen over de behandeling van kanker.

Promoot je actie

De actie is georganiseerd. Nu is het belangrijk om de actie breeduit in de media te communiceren (zichtbaarheid). Laat zien dat je als KWF-afdeling in actie komt en betrek zoveel mogelijk mensen erbij, zodat de actie echt gaat leven.

 • Zorg dat lokale media (kranten/radio/tv) aanwezig zijn.
 • Zorg voor een woordvoerder voor interviews
 • Plaats dit evenement op je Facebook-pagina en Twitter-account en laat berichten door leerlingen en docenten delen, retweeten en liken.
 • Kijk of er een persoonlijk verhaal van een leerling van school is dat je in de communicatie kunt gebruiken


Wat vind je van dit artikel?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)