Tips in aanloop naar het evenement

Stimuleer de teams om vóór de SamenLoop voor Hoop al zoveel mogelijk in te zamelen via het Actieplatform, zodat er op de dag zelf minder contant geld in omloop is. 

  • Organiseer uitgifte van kaarsenzakken aan teams en tevens geldinname bijvoorbeeld op teamavonden of laat hen de bedragen storten op de lokale bankrekening van jullie SamenLoop.
  • Overweeg om festivalmunten te gebruiken tijdens het evenement. Op die manier zorg je ervoor dat de contante geldhoeveelheid die zich op een bepaalde plek bevindt, beheersbaar blijft. Tevens leert de ervaring dat dit meer opbrengsten genereert. 
  • Door in eBoekhouden alle offline opbrengsten consequent op het juiste team te boeken, heb je per team een totaaloverzicht dat je bijvoorbeeld op een teamavond kunt communiceren. Je zult zien dat er op die manier een gezonde competitie ontstaat van teams. 
  • Vraag aan de gemeente of er een gemeentelijke vergunning nodig is voor de organisatie van de SamenLoop voor Hoop. Het kan zijn dat de gemeente na afloop een financiële verantwoording wil hebben.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)