Belastingen

Btw algemeen

Waarvoor moet KWF btw afdragen? KWF moet btw afdragen voor verkopen door de SamenLoop-commissie (dus niet die van de teams), sponsoring en het inschrijfgeld (9 %). Giften zijn btw-vrij. Een bedrag dat mensen vrijwillig doneren aan SamenLoop voor Hoop wordt gezien als een gift. 

KWF verzorgt de btw-aangifte

De SamenLoop-commissie hoeft niet zelf  btw-aangifte te doen, dat doet KWF Kankerbestrijding aan de hand van de jaarafrekening uit eBoekhouden. Het is daarom van belang dat de Penningmeester de btw-plichtige van de btw-vrije bedragen als zodanig in de jaarrekening verantwoordt.

De Belastingdienst stelt: giften zijn btw-vrij, verkopen zijn btw-plichtig. Maar omdat we bij SamenLoop soms grijze gebieden hebben kun je als vuistregel aanhouden:

De commissie is in feite KWF en KWF wordt gezien als duurzaam bedrijf.Verkopen, sponsoring met tegenprestatie en acties door de commissie zijn daarom btw-plichtig. 

Deelnemers zetten zich eenmalig in voor KWF, zij ‘werken’ niet voor KWF. Donaties aan, en verkopen door teams zijn daarom btw-vrij. 

Sponsoring in natura en giften aan het evenement of aan deelnemers zijn btw-vrij omdat hier geen sprake is van een tegenprestatie. 

Btw-plichtig:

Btw-vrij:

-       Inschrijfgeld

-       Programmaboekjes

-       Sponsoring 

-       Voetstappen

-       Een galadiner georganiseerd door de commissie

 

-       Kraamopbrengst

-       Veters

-       Sponsoring van deelnemers

-       Schenkingen in natura (aan commissie)

-       Een galadiner georganiseerd door een team

-       Kaarsenzak

- Veiling

 

Kaarsenzakken

De verkoopprijs van een kaarsenzak is €5. KWF heeft afgesproken met de Belastingdienst dat we (21%) btw betalen over het vastgestelde verkoopdeel €0.65. KWF betaalt dus €0.1128 btw per kaarsenzak.

Maar let op: om het simpel te houden vragen wij de Penningmeester om de btw op kaarsenzakken in eBoekhouden op 0% btw te zetten. KWF regelt dan achteraf de splitsing voor de aangifte. Het is hiervoor wel essentieel dat de Penningmeester alle opbrengsten door kaarsenzakken in eBoekhouden zet op het juiste team. En probeert te voorkomen dat teams dit op hun actiepagina storten want dan is het voor KWF niet meer als kaarsenzakopbrengst traceerbaar.

In het geval dat er een groot aantal kaarsenzakken worden verkocht aan een bedrijf kun je een factuur opmaken volgens deze regeling, dus €0.1128 btw per kaarsenzak, waardoor het bedrijf deze btw terug kan vragen.

Veiling

Als de commissie een veiling organiseert waarbij gratis beschikbaar gestelde producten/spullen worden geveild hoeft er geen btw te worden afgedragen. Aan particuliere kopers hoeft geen factuur te worden gestuurd maar als bedrijven iets hebben gekocht op de veiling, stuur je wel een factuur, zonder btw maar voorzien van de volgende tekst: “Vrijgesteld van btw omdat goedkeuring voor bijzondere evenementen van toepassing is.”

Consumptiemunten

Omdat niet te achterhalen is wat er voor die munten gekocht gaat worden, is de inschatting van de Penningmeester op basis van de inkoopverhouding (eten/drinken, alcohol/non-alcohol) de best mogelijke, meest traceerbare manier. 

Soorten steun

  • Sponsoring of gift?

Ontvangt de SamenLoop een bijdrage van een bedrijf? Dan kan dit als sponsoring of als gift worden gezien. Als een bedrijf een tegenprestatie ontvangt, zoals reclame op een evenement, is er sprake van sponsoring. Bij sponsoring moet de Penningmeester altijd een btw-factuur naar het bedrijf versturen. Leg de gemaakte afspraken ook vast in een sponsorovereenkomst. Een voorbeeldfactuur en -overeenkomst vind je hier.

Tip: Een naamsvermelding in bijvoorbeeld een programmaboekje ziet de Belastingdienst niet als tegenprestatie.

  • Sponsoring in natura

Schenkt een bedrijf een podium en schrijft het geen factuur? Dan is het sponsoring in natura. Aangezien sponsoring in natura buiten de administratie blijft, is het wel aan te raden om dit op te nemen in een overdrachtsdocument aan een volgende Penningmeester. Want die kan  de welwillende sponsor de volgende keer weer benaderen.  

  • Onderhandse betaling

Wil bedrijf A een podium neerzetten voor een bepaald bedrag en wordt dat bedrag betaald door bedrijf B? Dan valt het bedrag binnen de administratie van de SamenLoop voor Hoop. Je administratie moet immers transparant zijn. Neem de bedragen daarom als volgt op: 

  1. Boek de factuur van bedrijf A onder de kosten van de SamenLoop voor Hoop. 
  2. Boek het bedrag dat bedrijf B betaalt aan bedrijf A als gift aan de SamenLoop voor Hoop. 

Tip: Particulieren en bedrijven die teamleden ‘sponsoren’, kunnen hun gift aftrekken bij de belasting.

  • Giften van particulieren en IB-ondernemingen

Particulieren en bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (IB) mogen giften aan KWF Kankerbestrijding (en andere ANBI’s) aftrekken van de inkomstenbelasting als het totaal van de giften tussen de 1% en 10% van het drempelinkomen blijft, met een minimum van € 60. Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting kan het totaalbedrag aan giften in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. 

  • Giften van BV’s en NV’s

Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen giften aan KWF Kankerbestrijding (en andere ANBI’s) aftrekken tot een bedrag van 50% van de winst. Het totaal aan aftrekbare giften mag niet meer bedragen dan € 100.000. Meer schenken mag natuurlijk wel. 

Let op: Om door de Belastingdienst als gift te worden aangemerkt, mag er geen tegenprestatie tegenover de gift staan. Ook moet een rechtspersoon met schriftelijke stukken kunnen aantonen dat ze een gift heeft gedaan. Dat kan bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)