Belastingen

Belastingen

Waarvoor moet KWF btw afdragen? KWF moet btw afdragen voor verkopen door de Samenloop-commissie (dus niet die van de teams), sponsoring en het inschrijfgeld (9 %). Giften zijn btw-vrij. Een bedrag dat mensen vrijwillig doneren aan Samenloop wordt gezien als een gift. Hieronder lees je wat wel en niet btw-plichtig is.

Btw-aangifte

De Samenloop-commissie hoeft niet zelf  btw-aangifte te doen, dat doet KWF aan de hand van de jaarafrekening uit eBoekhouden. Het is daarom van belang dat de Penningmeester de btw-plichtige van de btw-vrije bedragen als zodanig in de jaarafrekening verantwoordt.

De Belastingdienst stelt: giften zijn btw-vrij, verkopen zijn btw-plichtig. Maar omdat we bij Samenloop soms grijze gebieden hebben kun je als vuistregel aanhouden:

De commissie is in feite KWF en KWF wordt gezien als duurzaam bedrijf. Verkopen, sponsoring met tegenprestatie en acties door de commissie zijn daarom btw-plichtig. 

Deelnemers zetten zich eenmalig in voor KWF, zij ‘werken’ niet voor KWF. Donaties aan, en verkopen door teams zijn daarom btw-vrij. 

Sponsoring in natura en giften aan het evenement of aan deelnemers zijn btw-vrij omdat hier geen sprake is van een tegenprestatie. 

Btw-plichtig:

Btw-vrij:

-       Inschrijfgeld

-       Programmaboekjes

-       Sponsoring 

-       Voetstappen

-       Galadiner georganiseerd door de commissie

 

-       Kraamopbrengst

-       Veters verkocht door teams

-       Sponsoring van deelnemers

-       Schenkingen in natura (aan commissie)

-       Galadiner georganiseerd door een team

-       Kaarsenzak

- Veiling

 

Kaarsenzakken

De verkoopprijs van een kaarsenzak is €5. KWF heeft afgesproken met de Belastingdienst dat we (21%) btw betalen over het vastgestelde verkoopdeel €0.65. KWF betaalt dus €0.1128 btw per kaarsenzak.

Maar let op: om het simpel te houden vragen wij de Penningmeester om de btw op kaarsenzakken in eBoekhouden op 0% btw te zetten. KWF regelt dan achteraf de splitsing voor de aangifte. Het is hiervoor wel essentieel dat de Penningmeester alle opbrengsten door kaarsenzakken in eBoekhouden zet op het juiste team. En probeert te voorkomen dat teams dit op hun actiepagina storten want dan is het voor KWF niet meer als kaarsenzakopbrengst traceerbaar.

In het geval dat er een groot aantal kaarsenzakken worden verkocht aan een bedrijf kun je een factuur opmaken volgens deze regeling, dus €0.1128 btw per kaarsenzak, waardoor het bedrijf deze btw terug kan vragen.

Veiling

Als de commissie een veiling organiseert waarbij gratis beschikbaar gestelde producten/spullen worden geveild hoeft er geen btw te worden afgedragen. Aan particuliere kopers hoeft geen factuur te worden gestuurd maar als bedrijven iets hebben gekocht op de veiling, stuur je wel een factuur, zonder btw maar voorzien van de volgende tekst: “Vrijgesteld van btw omdat goedkeuring voor bijzondere evenementen van toepassing is.”

Consumptiemunten

Omdat niet te achterhalen is wat er voor die munten gekocht gaat worden, is de inschatting van de Penningmeester op basis van de inkoopverhouding (eten/drinken, alcohol/non-alcohol) de best mogelijke, meest traceerbare manier. 


Wat vind je van dit artikel?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)