Verhalen voor de pers en voorbeeld persberichten

Lokale en regionale media

Het is onze ervaring dat SamenLoop voor Hoop als evenement bijzonder goed opgepakt wordt door lokale en regionale media. Vaak werkt het goed als het evenement in de regio een gezicht krijgt. Bijvoorbeeld door interviews te plaatsen met dorpsgenoten die betrokken zijn bij de organisatie. Of met een survivor uit het dorp die meedoet met de SamenLoop voor Hoop. Juist de persoonlijke verhalen van betrokkenen zijn voor de pers interessant.

Deze één-op-één verhalen breng je ongeveer in de twee/drie maanden voorafgaand aan de Samenloop voor Hoop. Inventariseer de bijzondere verhalen en overleg met een journalist of dit past in zijn/haar medium. Geef ieder verhaal een eigen medium. Als een voetbalteam meedoet aan de Samenloop dan is dit interessant voor de voetbalkrant van die vereniging, maar een foto van het team met sponsor is ook interessant voor het lokale of regionale dagblad.

Een goed verhaal is natuurlijk essentieel. Lees hier alles over hoe je dat voor elkaar krijgt!

KWF Kankerbestrijding onderhoudt de contacten met de landelijke media (print, online en RTV). De contacten met de regionale en de lokale media kun je als commissie zelf oppakken. Mocht je toch landelijke media willen benaderen, dan vragen wij je vooraf contact op te nemen onze woordvoerder Mischa Stubenitsky (06 – 24512363) voor afstemming.

Nodig journalisten ook uit om naar de SamenLoop te komen en richt een plek voor ze in.

Persberichten die jij kunt gebruiken 

Naast de persoonlijke verhalen zijn er ook momenten waarop je het liefst wat algemenere teksten zou willen laten plaatsen. Hier vind je vier voorbeelden van persberichten om commissieleden te werven, teams te werven, bezoekers op te roepen je SamenLoop te bezoeken en iedereen te bedanken. Je kunt ze natuurlijk naar eigen wens aanpassen. Stuur je persbericht vervolgens naar zoveel mogelijk media bij jullie in de buurt.

Let op: Vul alles tussen haakjes juist in. De schuingedrukte quotes zijn voorbeelden. Probeer jouw voorzitter, burgemeester of een ander belangrijk persoon voor jouw SamenLoop iets dergelijks te laten zeggen om het wat persoonlijker te maken. Je kunt natuurlijk ook iemand anders die het grote publiek aanspreekt citeren. De quotes van onze directeur mag je gebruiken, zolang je deze letterlijk in het persbericht overneemt. Zet alle quotes voor je je persbericht verstuurt eerst weer recht (i.p.v. het schuine lettertype).

Heel veel succes met het aanpassen en versturen van de berichten! Het kan soms de meest verrassende (wen)dingen teweeg brengen.

1.    Voorbeeld persbericht: Commissieleden werven

Wanneer: Het liefst zo vroeg mogelijk

Beeldvoorstel: Stuur een sfeerfoto mee van voorgaande jaren (houd daarbij wel rekening met de privacywet) of kies een mooie foto uit ons beeldmateriaal.

 

[plaatsnaam] zet zich in tegen kanker

In [plaatsnaam] wordt [in het weekend va n data/rond maand] voor de [aantal] keer de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Een indrukwekkend evenement dat in het teken staat van hoop, eerbetuiging en steun voor iedereen die met kanker te maken heeft (gehad). Gedurende 24 uur wandelen deelnemers in teams over een speciaal uitgezet parcours om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Daar omheen vinden er allerlei activiteiten plaats.

SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] is een initiatief van [jullie namen], die hard op zoek zijn naar mensen die willen helpen bij de organisatie. [Jouw naam]: “We willen er graag een groot succes van maken en [plaatsnaam] op deze mooie manier echt op de kaart zetten. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig. De organisatie bestaat uit verschillende teams. We zoeken bijvoorbeeld commissieleden voor de teamwerving, logistiek, communicatie, survivors ((ex-)kankerpatiënten), financiën, amusement, ceremonies en eventueel voor een KinderLoop. Die moeten er wekelijks wel aardig wat tijd voor vrijmaken. Maar het geeft ook veel voldoening om met zoiets moois bezig te zijn. We hopen snel een enthousiast team te kunnen samenstellen!”

Mensen die willen helpen bij de organisatie kunnen contact opnemen met [naam] via [mail of telefoonnummer].

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

[naam en telefoonnummer contactpersoon]

 

2.    Voorbeeld persbericht: Teams werven

Wanneer: Zodra dit mogelijk is

Beeldvoorstel: Stuur een foto van de wandelaars mee van voorgaande jaren (houd daarbij wel rekening met de privacywet), of kies een mooie foto uit ons beeldmateriaal.

 

Wandelen voor kankeronderzoek

In het weekend van [datum] vindt in [locatie] de […]e editie van SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] plaats. Gedurende 24 uur, van [dag + tijd] uur tot [dag + tijd] uur, wandelen deelnemers in teams over een speciaal uitgezet parcours om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Daar omheen vinden allerlei activiteiten plaats. Zo wordt er een levendige braderie georganiseerd, kun je indrukwekkende ceremonies bijwonen en treden verschillende mensen op.

De deelnemers van de wandelestafette kunnen zich laten sponsoren voor hun deelname. Ze lopen in teams en lossen elkaar af, zodat er 24 uur lang altijd een of meer teamleden op het parcours aanwezig zijn. Het is dus geen race, maar een evenement waarbij saamhorigheid centraal staat. “We hopen op een recordaantal teams. Want hoe gaaf is het als heel [plaatsnaam] en omgeving elkaar steunt, stilstaat bij kanker en vooral het leven samen viert?! Dat levert vast heel wat mooie kippenvelmomenten op”, hoopt voorzitter [naam].

Ook de directeur van KWF Kankerbestrijding, Johan van de Gronden, is enthousiast. “Fantastisch dat er [weer] een  SamenLoop voor Hoop plaatsvindt in [plaatsnaam]. Het is voor ons een prachtige manier om geld op te halen voor doorbraken in kankeronderzoek. Van voorgaande edities [in andere plaatsen] weten we dat de SamenLoop een onuitwisbare indruk maakt op de deelnemers. Dus schrijf je snel in!” Ga naar www.samenloopvoorhoop.nl/[plaatsnaam]  voor meer informatie over het evenement of om je in te schrijven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie:

[naam en telefoonnummer contactpersoon]

 

 

3.    Voorbeeld persbericht: Kom kijken

Wanneer: Ongeveer een week van tevoren

Beeldvoorstel: Stuur een (andere) sfeerfoto van voorgaande jaren (houd daarbij wel rekening met de privacywet) of kies een (andere) mooie foto uit ons beeldmateriaal.

 

SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] in [locatie]

Komend weekend van [datum] op [datum] wordt voor de [aantal] keer in [plaatsnaam] de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. De indrukkende 24 uur durende wandelestafette vindt plaats in [locatie].  Naast het wandelen wordt er ook van alles georganiseerd voor bezoekers. Zo kunnen zij de heerlijkste gerechten eten die door de deelnemers zelf zijn gemaakt, worden er activiteiten georganiseerd [zoals …. en…..] en treden onder meer [twee leuke acts] op.

Ook vinden er verschillende indrukwekkende ceremonies plaats. Vooral de Kaarsenceremonie is een bijzonder moment. Dan worden er duizenden brandende kaarsen langs het parcours gezet ter ere van (ex-)kankerpatiënten. De organisatie verwacht dat het een mooi en bijzonder weekend wordt. [Functie] [naam]: “Iedereen heeft zich enorm ingezet om er een groot succes van te maken. Dat geeft zoveel energie! Van alle kanten hebben zich deelnemers en vrijwilligers aangemeld. We willen er samen met hen en de bezoekers een onvergetelijk weekend van maken. En we hopen natuurlijk vooral zoveel mogelijk geld op te halen voor doorbraken in kankeronderzoek.”

Ook burgemeester [naam] komt op bezoek. [Naam burgemeester]: “Ik ben trots op [plaatsnaam]. Ik vind het hartverwarmend dat zoveel mensen in onze gemeenschap zich inzetten voor zo’n belangrijk doel. Het is een evenement waar jong en oud zich kan vermaken, maar het biedt ook steun. Daarom kom ik iedereen die zich zo hard heeft ingezet aanmoedigen.” De SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] vindt van [dag + tijd] uur tot [dag + tijd] uur plaats in [locatie]. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie staat op de site www.samenloopvoorhoop.nl/[plaatsnaam].

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie:

[naam en telefoonnummer contactpersoon]

4.    Voorbeeld persbericht: Bedankt

Wanneer: Dag na jouw SamenLoop

Beeldvoorstel: Stuur een foto van het moment dat de cheque werd uitgereikt (houd daarbij wel rekening met de privacywet).

SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] was een groot succes

De […]e editie van SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] was een groot succes. In totaal werd €[bedrag] opgehaald door [aantal] deelnemers en [aantal] vrijwilligers. Het afgelopen weekend werd de 24-uurswandelestafette volledig door vrijwilligers georganiseerd in [locatie]. De opbrengst komt ten goede van KWF Kankerbestrijding.

Naast de wandelestafette werd er ook van alles georganiseerd voor de bezoekers. Ze konden eten en shoppen op de braderie, [activiteit die eruit sprong] en genieten van optredens van [naam] en [naam]. Vooral de kaarsenceremonie maakte veel indruk. Hierbij werden alle verkochte kaarsenzakken met een brandende kaars en een persoonlijke boodschap ter ere van (ex-)kankerpatiënten langs het parcours gezet.

KWF Kankerbestrijding directeur Johan van de Gronden: “Ik wil iedereen die de SamenLoop voor Hoop [plaatsnaam] organiseerde, die deelnam, die hielp en die het evenement bezocht ontzettend bedanken voor deze prachtige opbrengst. Hiermee zullen we belangrijke onderzoeken financieren die moeten leiden tot minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.”

De organisatie is van plan [volgend jaar oid] weer een SamenLoop voor Hoop te organiseren in [plaatsnaam]. De opbrengt van dit jaar kan door donaties achteraf nog oplopen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie:

[naam en telefoonnummer contactpersoon]

 

Extra tips

  • Laat een ingezonden brief plaatsen in lokale/regionale dagbladen uit naam van de directeur van KWF Kankerbestrijding. Als het evenement al snel plaatsvindt, kun je ook een belangrijke lokale persoonlijkheid een brief laten schrijven (bijvoorbeeld de burgemeester of de voorzitter van de organisatiecommissie). Met die brief kun je mensen oproepen om zich in te schrijven en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
  • Vraag een survivor die deelneemt aan de SamenLoop of die in een interview mensen wil oproepen tot deelname.  Als je geen survivors kent, is er misschien een deelnemer of actieve vrijwilliger die in de omgeving mensen met kanker kent en daar de motivatie voor deelname aan de Samenloop voor Hoop uithaalt. Leg dit verhaal voor aan een journalist. Zoek naar bijzondere verhalen van deelnemers.
  • Ga discreet om met andermans verhalen. Laat het vertellen van het verhaal over aan degene die geïnterviewd wordt. Vraag altijd of je het geschreven stuk nog kunt zien voor publicatie: het gaat soms om zeer persoonlijke verhalen. 
  • Door de aandacht op een actieve vrijwilliger, deelnemer of survivor uit een andere woonplaats te richten, kunnen er in verschillende krantenartikelen verschijnen.

Wil je zelf een persbericht schrijven? Lees dan deze tips!


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)