FAQ coronavirus

Vanwege de situatie omtrent corona hebben wij de moeilijke, maar noodzakelijke beslissing genomen om alle SamenLoop voor Hoop-evenementen van 2020 uit te stellen. Dit is enorm ingrijpend voor iedereen die bij de SamenLoop betrokken is, maar de veiligheid van alle mensen, waaronder zij die met en na kanker leven, staat voorop.  

We begrijpen dat dit besluit vragen oproept. Hieronder vind je antwoorden op de meestgestelde vragen.

Voor commissies

Kunnen we de SamenLoop op een later moment organiseren? 

Uitgangspunt is dat de SamenLoop op een later moment alsnog zal plaatsvinden. Dit is geen geringe klus. Het vergt veel afstemming met verschillende partijen. Daarbij moeten we goed kijken naar de spreiding van de evenementen – niet alles kan naar eenzelfde maand worden doorgeschoven.  

We verzoeken je dan ook om contact op te nemen met je relatiemanager om samen jullie wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Na deze inventarisatie kunnen we de balans opmaken.  

Waar moet ik op letten bij het verzetten van de SamenLoop?

Daarvoor hebben we een checklist gemaakt. Bekijk de checklist hier (link)

Kunnen we iets alternatiefs organiseren? 

We staan open voor goede ideeën! Heb je iets moois bedacht, deel dit met je SamenLoop coördinator of relatiemanager. We kunnen dan samen bekijken in hoeverre dit haalbaar is en welke ondersteuning we kunnen bieden. Goede ideeën stellen we ook graag ter inspiratie voor bij andere SamenLopen. 

Hoe informeer ik onze teams, sponsors en leveranciers?

Lokale projecten

Wat zijn de consequenties voor lokale projecten? 

Helaas hebben we moeten concluderen dat er dit jaar geen financiering beschikbaar is voor lokale projecten in de regio’s waar de SamenLoop voor Hoop-evenementen zijn opgeschort. Dit betreuren we enorm.   

Een deel van de opbrengsten van de SamenLoop voor Hoop-evenementen van 2020 was bedoeld om lokale projecten te financieren. Nu deze SamenLopen zijn uitgesteld blijven ook de opbrengsten achter. Dit maakt dat het voor KWF niet haalbaar is om deze projecten te financieren.  

Het staat de indieners van de lokale projecten uiteraard vrij om zelf op zoek te gaan naar andere vormen van financiering. Vanuit KWF bieden we graag ondersteuning bij het opzetten van een lokale crowdfundingcampagne. Hiervoor kunnen indieners contact opnemen met het Service- en Selectieteam Lokale Projecten: projectensamenloopvoorhoop@kwf.nl of 0900 – 202 00 41. 

Worden de lokale projecten door KWF geïnformeerd? 

Ja, de indieners van lokale projecten worden rechtstreeks geïnformeerd. De Inloophuizen worden via IPSO op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.  

Financieel

Hoe gaat het met de onkosten die al gemaakt zijn? 

KWF staat garant voor verplichtingen en kosten die lokaal zijn gemaakt. Uiteraard hopen wij dat jullie een beroep zullen doen op de leveranciers om de kosten niet in rekening te brengen, maar dat wat betaald moet worden, zal worden betaald.  

Moeten we inschrijfgeld terugstorten? 

Uitgangspunt is dat de SamenLoop op een later moment alsnog zal plaatsvinden, en dat men dus alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld om deel te nemen. Dit betekent dat er geen inschrijfgeld wordt teruggestort. Mocht de SamenLoop onverhoopt toch geannuleerd worden, hopen wij dat de deelnemer het inschrijfgeld als een gift aan KWF Kankerbestrijding wil doneren. Als een deelnemer toch graag het inschrijfgeld teruggestort ziet, kun je hem of haar verwijzen naar het Servicepunt Vrijwilligers (020 570 05 90). 

Acties

Hoe informeer ik de actievoerders? 

De actievoerders worden rechtstreeks door KWF geïnformeerd. 

Wat gebeurt er met het geld dat al is opgehaald via acties?  

Actiegelden zijn donaties aan KWF en zullen niet worden terugbetaald. Deze donaties komen onveranderd ten goede aan kankeronderzoek.  

Kan er nog steeds actie worden gevoerd? 

Omdat het uitgangspunt is dat de SamenLoop op een later moment alsnog zal plaatsvinden, blijft het waardevol om in actie te komen en geld in te zamelen. Bestaande actiepagina’s blijven online en je kunt nog steeds donaties ontvangen. We adviseren actievoerders wel om een update te plaatsen op de actiepagina om bezoekers te informeren over de uitgestelde SamenLoop. 

Kunnen er nog nieuwe acties worden aangemaakt? 

Omdat het uitgangspunt is dat de SamenLoop op een later moment alsnog zal plaatsvinden, blijft het waardevol om in actie te komen en geld in te zamelen. Je kunt nog steeds een actie aanmaken.  


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)