Voorschot

Voorschot

Nu veel inkomsten via het actieplatform en registratietool direct bij KWF binnenkomen, kan het zijn dat er niet genoeg liquide middelen zijn om gemaakte organisatiekosten te kunnen betalen. Daarom kan je een aanvraag doen voor een startvoorschot van maximaal €2000.

Aanvragen

Je vult het ‘Aanvraagformulier Voorschot’ in een dient dit in bij de Financieel Expert (of de Samenloop Coördinator als er geen Financieel Expert is). Er moet dan wel al minimaal €2000 zijn ontvangen via de online kanalen. Dit voorschot dient in de administratie geboekt te worden, als Lening KWF. 

Eventueel kan er later in de voorbereiding nog een voorschot aangevraagd worden. 

Zo gauw de middelen weer voldoende zijn aangevuld vragen wij het voorshot weer terug te storten aan KWF, nog vóór de afdracht naar aanleiding van de afrekening.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)