Alle functies in het kort

Bij vacatures vind je alle rollen voor de SamenLoop voor Hoop plus de profielen. En ook hieronder proberen we je inzicht te geven in alle taken en samenwerkingsverbanden.

Alle functies op een rij 

Voorzitter

Eindverantwoordelijk voor de gehele SamenLoop voor Hoop. Stuurt de hele commissie aan en deelt het Dagelijks Bestuur gestructureerd in (bijv. per onderwerp). De voorzitter werkt samen met de SamenLoop-coördinator van KWF Kankerbestrijding, zit vergaderingen voor en bewaakt de algemene voortgang, trekt vrijwilligers aan en onderhoudt de contacten met overheden en hulpdiensten. 

Financiën & Administratie

Het commissielid Financiën en Administratie is verantwoordelijk voor alle financiën en administratie. Dat wil zeggen: de geldinzameling van teams en activiteiten, de boekhouding en de financiële afhandeling van de SamenLoop. Deze werkt samen met de Financieel Expert vrijwilligers van KWF. 

Vice-voorztitter

De vice-voorzitter (optioneel) ondersteunt de voorzitter en vervangt de voorzitter bij afwezigheid. Deze functie leent zich er prima voor om te combineren met een ander aandachtsgebied. 

Secretaris

De secretaris zorgt voor verslaglegging van de organisatie, houdt de vrijwilligersadministratie bij, beheert het archief, notuleert tijdens vergaderingen en bewaart en beantwoordt post.

Teamwerving

Het commissielid Teamwerving werft teams en begeleidt deze. Organiseert de teamavonden en houdt overzicht over de acties die georganiseerd worden. Ook de communicatie met de teams is de verantwoordelijkheid van dit commissielid. 

Logistiek & Veiligheid

Het commissielid Logistiek is verantwoordelijk voor de indeling van het terrein en de logistieke faciliteiten. Dit commissielid is verantwoordelijk voor de opbouw, de controle tijdens het evenement, de veiligheid en het opruimen erna. 

Communicatie & PR

Het commissielid Communicatie & PR is verantwoordelijk voor alle externe communicatie en zorgt dat de SamenLoop bekend wordt bij het grote publiek. Dit commissielid ontwikkelt daarvoor een communicatieplan. Onder deze commissie valt ook social media en de webbeheerder die de SamenLoop website up-to-date houdt.  

Sponsoring

Het commissielid Sponsoring brengt sponsors aan. Dit zijn (lokale) bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de SamenLoop. Dit kan zowel financieel als in natura. Denk bijvoorbeeld aan een drukker die de uitnodigingen en het programmaboekje verzorgt. 

Survivors

Het commissielid Survivors begeleidt de (ex-)kankerpatiënten en stelt een programma voor hen samen. Een perfecte taak voor iemand met kennis over kanker en hoe om te gaan met patiënten. Vaak wordt er nauw samengewerkt met een Inloophuis. 

Ceremonies

Het commissielid Ceremonies plant en coördineert de Openingsceremonie, de Kaarsenceremonie en de Slotceremonie. Dit commissielid is meelevend en enthousiast. 

Amusement & Catering

Het commissielid Amusement & Catering programmeert alle activiteiten die plaatsvinden op het terrein van de SamenLoop en zorgt dat deze op een goede manier verlopen. Denk aan loopthema’s, muziek, animatie, voordrachten, etc. 

KinderLoop

Het commissielid KinderLoop verzorgt de KinderLoop tijdens de SamenLoop. Het werven van kinderen via scholen en verenigingen, het opstellen van een KinderLoop-programma en het enthousiasmeren van de kinderen. 

Aandacht voor Kanker

Soms kiezen commissies ook voor een commissielid Aandacht voor kanker en KWF. Deze zorgt dat de missie van KWF tijdens het evenement bekend wordt. Vaak wordt hiervoor de lokale KWF afdeling betrokken.

Let op: Het werven van voldoende teams en het promoten van de SamenLoop is de taak van alle commissieleden. 

Organogram

Sla de afbeelding op om deze uit te vergroten.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)