Gericht geven

Tijdens de organisatie van jullie Samenloop kun je er als commissie voor kiezen om met de opbrengst een specifiek wetenschappelijk onderzoek te steunen. Dit betreft een onderzoek dat KWF heeft voorgefinancierd en in veel gevallen ook al van start is gegaan. De opbrengst van jullie Samenloop wordt eerst volledig afgedragen aan KWF waarna wij het gekozen onderzoek oormerken met jullie gift.

Onderzoek kiezen

KWF financiert jaarlijks ruim 600 onderzoeken. Hoe er wordt bepaald welk onderzoek geld krijgt om uitgevoerd te worden, is onderhevig aan onze strenge criteria van kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Hier kun je daar meer over lezen.

Een aantal van de gefinancierde onderzoeken komen in aanmerking om gericht aan te geven. Als jullie de wens hebben om bij te dragen aan onderzoek naar een bepaalde kankersoort of dat gelieerd is aan een bepaald instituut of ziekenhuis, kun je die wensen mailen aan samenloopvoorhoop@kwf.nl, dan zullen wij kijken waar jullie gericht aan kunnen geven en de keuze voorleggen. Als jullie kiezen voor een bepaald onderzoek, kan dat een extra impuls geven aan jullie evenement. Uiteraard kunnen jullie er over communiceren en in sommige gevallen kan iemand uit het onderzoeksteam op de Samenloop of een team avond komen spreken.

Na goedkeuring van de jaarafrekening zullen wij de onderzoekers informeren over de steun die ze van jullie Samenloop hebben gekregen.

Een onderzoek duurt vaak meerdere jaren. De voorzitter kan ervoor kiezen om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het onderzoek. 

Kinderloop

Ook kunnen jullie ervoor kiezen om de opbrengst van jullie Kinderloop op te dragen aan een onderzoek dat erop gericht is om geneesmiddelen te vinden die effectief zijn tegen terugkerende acute lymfatische leukemie bij kinderen. Hier kun je daar meer over lezen.

Als jullie hiervoor kiezen kunnen jullie dat vastleggen via een mail aan samenloopvoorhoop@kwf.nl.

Opbrengst Kinderloop bijhouden

Voor de penningmeester is het vervolgens van belang om de opbrengsten van de Kinderloop in de omschrijving van de boekingen specifiek te benoemen zodat er bij het opmaken van de afrekening een totaal van opbrengsten van de Kinderloop (online inschrijvingen+online acties+offline opbrengsten) kan worden doorgegeven aan KWF.


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)