Waar moet je rekening mee houden als je een loterij organiseert?

Als je tijdens een SamenLoop voor Hoop een loterij wilt organiseren, krijg je te maken met de kansspelvergunning. Hieronder vind je de voorwaarden van deze vergunning.

Algemeen belang

Het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan een doel van algemeen belang. De opbrengst van de loterij mag geen commercieel of particulier belang (eigen gewin) dienen.

Waar kun je een eenmalige vergunning aanvragen?

Een vergunning kan bij de Kansspelautoriteit of bij de gemeente worden aangevraagd. Bij welke instantie je moet zijn, hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket (inclusief gesponsorde prijzen).

Je berekent de waarde van het prijzenpakket door de adviesverkoopprijs of winkelprijs van alle te winnen prijzen, ook de gesponsorde prijzen, bij elkaar op te tellen.

  • Waarde totale prijzenpakket tot en met € 4.500,- Bedraagt de waarde niet meer dan € 4.500,-? Dan vraag je de vergunning aan bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de trekking van de loterij plaatsvindt. Informeer bij de betreffende gemeente naar de aanvraagprocedure, voorwaarden, kosten die aan het organiseren van de incidentele loterij verbonden zijn en naar hoe de financiële verantwoording gebeurt. Dit kan per gemeente verschillen.
  • Waarde totale prijzenpakket meer dan € 4.500,- Bij een prijzenpakket met een waarde hoger dan € 4.500,- moet je de vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Het secretariaat van de Kansspelautoriteit is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur. Telefoon: (070) 302 13 00.

 

De kosten voor een eenmalige kansspelvergunning

Aan het indienen van de aanvraag en verstrekking van een vergunning zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn afhankelijk van de waarde van het prijzenpakket.

Prijzenpakket

Kosten

0 – 4500 euro

Per gemeente verschillend

4500 – 45.000 euro

226 euro

45.001 – 450.000 euro

907 euro

450.001 – 4.500.000 euro

1588 euro

Meer dan 4.500.000 euro

2268 euro

 

Maximaal 50% kostenaftrek

Minimaal 50% van de opbrengst van de loterij moet aan het goede doel worden afgedragen. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 50% voor de kosten mag worden afgetrokken.

Een rekenvoorbeeld:

  • Als de kosten 30% van de opbrengst zijn, moet er dus 70% naar het goede doel worden overgemaakt;
  • Als de kosten 60% van de opbrengst zijn, moet er tóch 50% van de opbrengst naar het goede doel gaan. Dit betekent dat de organisator 10% van de kosten zelf moet dragen.

Onder de kosten vallen onder meer: drukkosten voor loten en communicatiematerialen, notariskosten, accountantskosten, uitgaven voor de prijzen (zoals prijzengeld en/of goederen die zijn aangeschaft om te verloten), vergoedingen voor tussenpersonen die de loten verkopen en de kansspelbelasting.

Maximaal 13 trekkingen

Er mogen gedurende de looptijd van de vergunning maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij iedere trekking mogen wel meerdere prijzen worden verloot.

Geldigheidsduur vergunning

De vergunning is 6 maanden geldig. De loten verkoop, het (eventueel) reclamemaken voor de loterij en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.

Financiële verantwoording achteraf

Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet er een financiële verantwoording worden ingediend bij de Kansspelautoriteit. In deze verantwoording geef je aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed en, als dat niet het geval is, wanneer dit gebeurt. Aan de financiële verantwoording moet ook het onderzoeksverslag van de notaris en een accountantsverklaring worden toegevoegd. De financiële verantwoording bij een vergunning vanuit de gemeente is per gemeente verschillend. Vraag dit na bij de betreffende gemeente.

Kansspelbelasting

Bij het organiseren van een loterij krijg je te maken met kansspelbelasting.

De kansspelbelasting is 29% van de waarde van de prijs. Je berekent de waarde van het prijzenpakket door de adviesverkoopprijs of winkelprijs van alle te winnen prijzen, ook de gesponsorde prijzen, bij elkaar op te tellen.

Meer informatie over kansspelbelasting vind je hier.

 

 

 

 


Wat vind je van dit artikel?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)